ACCÈS ON LINE ALS RESULTATS  

Amb el nostre servidor web dotat de totes les normes i mesures de seguretat SSL, vostè pot veure i imprimir els resultats de les seves anàlisis, amb total confiança, estalviant la molèstia d'haver d'anar a recollir·los al Laboratori.

    

Per això és MOLT IMPORTANT que conservi el resguard de les seves anàlisis de manera segura, ja que serveix de contrasenya per accedir-hi.

NOTA : LES ANÀLISIS PRIVADES HAN ESTAR TOTALMENT ABONADES PER PODER VISUALITZAR LES

            

Si Vostè una vegada entrades les dades de Usuari i Contrasenya , no visualitza els seus Resultats, significa que les anàlisis  no estan completament  acabades o validades pels responsables de Ninlab 

 Centres Mèdics on som

      

            

                    MUNDIFINCA - NINLAB - DRNIN.CAT - POLICLINIC TARRADELLAS - MEDICPARC - DENTIDOM - DOCTORGRAELL - medic-park - ninlab resultados

           ACCÈS als RESULTATS

CONSERVI EL Nº de l´ANALISI en LLOC SEGUR, ES LA SEVA CONTRASENYA

USUARI : DNI sense la LLETRA : 8 números , Si l'usuari és estranger resident cal subsituir la "X" per "0"

CONTRASENYA: el número del RESGUARD de l´analisi : 6 números , inclosos els "0" , anteriors i posteriors

CLIQUI sobre >   

Si Vostè una vegada entrades les dades de Usuari i Contrasenya , no visualitza els seus Resultats, significa que les anàlisis no estan completament acabades o validades pels responsables de Ninlab

NOTA : LES ANÀLISIS PRIVADES HAN ESTAR TOTALMENT ABONADES PER PODER VISUALITZAR LES